Lagerhiss

Helautomatiserad lagerhiss

Det flesta lagerhissar är idag helt automatiska och styrs via en portabel eller stationär dator eller platta. Du kan flytta material och lådor i datorn och en lagerhiss agerar utifrån de instruktionerna du anger. Detta görs i ett skräddarsytt program med enkla kommandon och hissen hämtar de material du angett. Det sker effektivt och direkt när kommandot ställs in i datorn börjar hissen arbeta utifrån det, vilket innebär att väntetiden blir så kort som möjligt. Detta levereras sedan av lagerhissen till en bekväm arbetshöjd för att minska arbets- och belastningsskador. Vanligtvis klarar de av att ha flera kommandon efter varandra så att den inte behöver göra färdigt en leverans innan man kan knappa in nästa.

Eftersom en lagerhiss styrs av en stationär eller bärbar dator eller palla kan man styra den på en bekväm position på golvet vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö och ergonomi jämfört med truckar och manuella lyft. För de anställda på lagret blir ergonomin tydligt bättre då de slipper gå och hämta olika material och arbeta hårt fysiskt. Ett manuellt arbete är alltid förenat med någon form av fara och fysisk ansträngning, vilket utesluts helt när man använder sig av en elektronisk lagerhiss.

Modernisera med en lagerhiss

Företag blir mer och mer moderna vilket innebär ett ständigt krav på effektivitet, snabb leverans och felfri transport, som ska ske så fort ordern läggs. Detta gör att kraven på dagens lagerhållning höjs och allt ska helst vara komplett och finnas tillgängligt för omedelbar leverans. Samtidigt som lagerhållning kräver solid administration och planering för bästa resultat är det även kostsamt. Hur ska man då hålla nere på kostnaderna samtidigt som man erbjuder snabb leverans och tillhandahållning av produkter? Det gör man enklast genom att välja en genomtänkt och smart lösning för sitt lager och på så sätt kan man dra ifrån konkurrenterna.

För att använda utrymmet i lagerlokaler på bästa sätt byggs lagerhissar oftast på höjden, vilket gör att man kan använda utrymmet på bästa möjliga sätt. Satsa på en genomtänkt lagerutformning med lagerhissar byggda på höjden som passar för ändamålet. Ett välfungerande lager bidrar i längden till reducerade kostnader och att man kan erbjuda snabb leverans och bra service till sina kunder. En genomtänkt lagerutformning underlättar också för inventeringar samt för att kunna planera inköp utifrån befintlig efterfrågan.

Reducerade kostnader är ofta en nyckelfaktor i företagets ekonomi, och genom att satsa på en genomtänkt lagerutformning med en lagerhiss designad för ändamålet har man kommit en bra bit på vägen mot snabb leverans och service till alla kunder. Ett välfungerande lager underlättar även för inventeringar och för att kunna planera inköp i enlighet med efterfrågan.

Hjälp med lagerhissar

Kontakta oss för hjälp med lagerhiss. Vi på Luxema Ab har över 30 års erfarenhet av kontinuerligt arbete med lagerhantering och lagerhiss. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi hjälpa dig med alla tekniska frågor när det kommer till lagerhissar. Vi erbjuder även hjälp när det kommer till montering och installation. Vårt kontor ligger i Upplands Väsby och våra tekniker befinner sig på resande fot runt om i landet och världen. Vi erbjuder flexibla lösningar för lagerhantering med lagerhissar. Kontakta oss för frågor eller för mer information.

Vi köper & säljer begagnade maskiner och lagerhissar. Kontakta oss vid frågor eller om ni är i behov av mer information. Vi erbjuder även hjälp med Paternosterverk!